دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن علمی راینولوژی در بیمارستان رسول اکرم (ص)

  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن ENT

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن ENT با موضوع  Free flap in head and neck reconstruction   ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن