دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه تازه‌های لارنگولوزی

 برنامه ‌تازه‌های لارنگولوژی در تاریخ های ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) برگزار خواهد شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن علمی راینولوژی در بیمارستان رسول اکرم (ص)

  ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن ENT

برگزاری کنفرانس ماهانه انجمن ENT با موضوع  Free flap in head and neck reconstruction   ..

ادامه...
گزوه گوش و گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران متشکل از مرکز تحقیقات گوش و گلو و بینی، بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و بخش گوش و گلو و بینی بیمارستان فیروزگر است. در حال حاضر این مجموعه با ۲۰ عضو هیات علمی آموزش ۳ دستیار فوق تخصصی در رشته های راینولوژی،‌اتولوژی-نورواوتولوژی و لارینگولوژی  و ۲۶ دستیار تخصصی گوش و گلو و بینی را بر عهده دارد.
ليست برنامه آموزشی درمانگاه واتاق عمل گوش،گلو،بيني و جراحي سروگردن مرکز آموزشي ،پژوهشي ودرماني فیروزگر
 
ساعت روز     ۷-۷:۳۰ ۷:۳۰-۸:۳۰ ۸:۳۰-۱۸ ۸:۳۰-۱۲:۳۰ ۱۴-۱۶
  راند بخش کلاس اتاق عمل درمانگاه کلینیک ویژه
شنبه دکتر رجاییه ژورنال کلاب دکتر الهی-دکترملکی دکتر رجاییه  
یکشنبه دکتر جهاندیده ارایه case دکتر کلانتری-دکتر رجاییه دکتر جهاندیده دکتر کلانتری
دوشنبه دکتر محمدی مرور کامینگز دکتر الهی-دکتر ملکی دکتر محمدی  
سه شنبه دکتر الهی تومور بورد دکتر جهاندیده-دکتر رجاییه دکتر الهی دکتر جهاندیده
چهارشنبه دکتر کلانتری   دکتر محمدی-دکتر جهاندیده دکتر کلانتری دکتر رجاییه
پنجشنبه دکتر ملکی کلاس رادیولوژي   دکتر ملکی  
ليست برنامه آموزشی درمانگاه واتاق عمل گوش،گلو،بيني وجراحي سروگردن مجتمع آموزشي ،پژوهشي ودرماني حضرت رسول اكرم (ص)
 
ايام هفته درمانگاه اتاق عمل صبح عصر كلينيك ويژه عصر
شنبه دكترفرهادي
دكتر احمدي
دكتر محسني
دكتر اصغري
دكتر محبي
دكتر صالح محبي
دكترسالم
دكترجالسي-
دكترجهانبخشي
دكتر سالم
يكشنبه دكتر اصغري
دكتر صالح محبي
دكترسالم
دكتر احمدي
دكتر صالح محبي (عصر)
دكتر دانشي
دكتر جالسي
دكتراحمدي
دكترمحموديان (وزوز گوش )
دوشنبه دكتر دانشي
دكتر محبي
دكتر اصغري
دكتر فرهادي
دكتراحمدي
دكتر محسني
دكترسالم (عصر)
دكتر احمدي
سه شنبه دكترمحسني
دكتر احمدي
دكترصالح محبي
دكترايزدي
دكترمحبي
دكتر احمدي
دكترسالم (عصر)
دكتربياضيان
چهارشنبه دكترايزدي
دكترمحبي
دكترسالم
دكترصالح محبي
دكتراصغري
دكتر محسني
دكتربياضيان (بعدظهر)
دكترسالم


 
 
  • بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن  بیمارستان حضرت رسول (ص)
نشانی : تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش،مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)-کد پستی : ۱۳۱۳۱-۱۴۴۵۶    
شماره تماس: ۶۶۵۱۱۰۱۱
  • بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن بیمارستان فیروزگر
نشانی : تهران، میدان ولیعصر (عج)، خیابان به آفرین،مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی فیروزگر- کد پستی: ۱۵۹۳۷-۴۷۸۱۱    
شماره تماس: ۸۲۱۴۱۳۴۲

متن

متن

متن

متن